Tilleggslinje for PA 6.6 basepolymer starter i Shanghai

Amerikansk nylongigant Invista (Wichita, Kansas; www.invista.com) sa at det har utvidet kapasiteten for polyamid 6,6 basepolymer i Shanghai Chemical Industry Park (SCIP) med 40 000 ton / år. Tilleggslinjen har startet driften og bringer den totale kapasiteten på stedet til 190 000 ton / år, hvorav 30 000 autoklaveres mens resten er kontinuerlig produksjon. De siste årene har spesielt sistnevnte blitt utvidet.

I følge Invistas regiondirektør Angela Dou, reagerer det amerikanske selskapet på den forventede økningen i innenlandsk etterspørsel. Interne prognoser ser på applikasjoner som bilindustri, FoU, lett konstruksjon og automatisering som de viktigste drivkreftene.

Inntil nå har Invista produsert det mellomliggende heksametylendiamin (HMD) i Shanghai, i tillegg til PA 6.6. Siden midten av 2020 har selskapet også bygget et anlegg for mellomproduktet ADN (se Plasteurope.com av 25.06.2020). Produksjonen er planlagt å starte i 2022 med en kapasitet på 400 000 ton / år.


Innleggstid: Des-25-2020